Nasza reklama w "Echu Dnia" latem 2017

 

JESTEŚMY w ECHU DNIA z 24.06.2016r.

KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZECZYTAĆ

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz przepisów prawa krajowego informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU "MOTYLE" ANNA SKROBISZ-PALMĄKA, Bolesława Chrobrego 32, 25-607 Kielce.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa na mocy art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f rozporządzenia.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach realizacji zadań administratora
w następującym zakresie:

  • Realizacji umów o staże i praktyki, ewentualnie wolontariat lub prace interwencyjne,

  • Prowadzenie ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na podstawie regulacji i potrzeb wewnętrznych,

  • Realizacji umów i dokonywania rozliczeń ze stronami umów, w tym z kontrahentami oraz klientami.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotowi realizującemu zadania w zakresie administracji i księgowości oraz uprawnionym podmiotom z mocy prawa i w granicach prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przyjętymi zasadami zapisanymi
w obowiązującej w PHU "MOTYLE" ANNA SKROBISZ-PALMĄKA „Polityce Ochrony Danych”, o ile przepisy prawa nie przewidują szczególnych wymagań w tym zakresie.

6. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego wykonania łączącej strony umowy i realizacji obowiązków administratora z tym związanych.

7. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z umowy oraz prawa powszechnie obowiązującego, w tym dochodzenia roszczeń z ww. umowy.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,

  • prawo do żądania sprostowania danych,

  • prawo do żądania usunięcia danych,

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,

  • prawo do przenoszenia danych,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ww. rozporządzenia.

10. Administrator Danych wdrożył niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.

 

Wszystkie ceny na stronie są cenami brutto

P.H.U. Motyle Kielce

SZYBKI KONTAKT

 +48 604 789 271

e-mal: phu.motyle@onet.eu

o firmie

Firma Motyle istnieje na rynku polskim już od 1993 roku.

PHU Motyle uzyskało w 2002r autoryzacje na sprzedaż przyczep marki REMORK z Tomaszowa Mazowieckiego.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MOTYLE to sprzedaż i wypożyczalnia przyczep ... dla CIEBIE.

CZYTAJ WIĘCEJ

 Powered by: www.cdx.pl